Prírodná a bio kozmetika

Súťaž o RICÍNOVY OLEJ SALOOS

08.07.2024
Súťaž o RICÍNOVY OLEJ SALOOS

Pravidlá súťaže:

1. Súťaž prebieha od 8. 7. 2024 do 10. 7. 2024 do 13:00 hod.

2. Žrebovanie a vyhlásenie víťaza prebehne 10. 7. 2024.

3. Výhrou v súťaži je Ricínový olej 125ml balenie SALOOS.

4. Podmienky súťaže:

  • Napíšte pod súťažný príspevok na facebooku #Saloos kozmetika komentár. 
  • Každý súťažiaci môže pridať iba 1 súťažný komentár.
  • Výherca bude náhodne vyžrebovaný a následne oznámený na sociálnych sieťach saloos kozmetika.
  • Po vyhlásení bude výherca kontaktovaný cez fb stránku saloos kozmetika. Na základe toho s ním prebehne dohoda ohľadom doručenia výhry. Ak sa výherca neozve do 7 pracovných dní od zaslania informácie o výhre, výhra prepadá.

5. Súťažiacim môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Účasť v súťaži je podmienená trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike. Súťaže sa nesmie zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k prevádzkovateľovi a je osobou blízkou osobe v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

6. Účasť v súťaži je dobrovoľná a svojou účasťou vyjadrujete súhlas s pravidlami. 

7. Spoločnosť M+H Slovakia s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu / doplnenie pravidiel a skrátenie / predĺženie / zrušenie súťaže.

8. Na výhry zo súťaže sa nevzťahuje právny nárok, nárok na výhru nie je možné previesť na ďalšiu osobu. Nie je možné požadovať miesto výhier finančné plnenie / iný tovar. Vymáhanie výhry súdnou cestou nie je možné. Výhru nemožno vymeniť.

9. Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť M+H Slovakia s.r.o, Facebook ani žiadne ďalšie spoločnosti medzi usporiadateľa nepatrí a na priebehu súťaže sa nijako nepodieľa. 

10. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že nimi poskytnuté informácie, vrátane ich mena, e-mailovej adresy a fotografie, zvukových či obrazových nahrávok s nimi urobených, môže usporiadateľ používať na reklamné a propagačné účely, a to po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.